Μέτρα προστασίας COVID-19


Τα βιβλία φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΛΤΑ Courier. Η συσκευασία και αποστολή γίνεται σύμφωνα με αυστηρά μέτρα προστασίας.

Η ΕΛΤΑ Courier ενημερώνει ότι, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που εξέδωσαν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και σε εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης, η χρήση μάσκας και γαντιών προστασίας εντός των καταστημάτων παραμένει υποχρεωτική για το προσωπικό όπως είχε οριστεί εξαρχής, ενώ συνιστάται πλέον και για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη παραδοθεί το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, σε όλο το δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.elta-courier.gr/news