Μέτρα προστασίας COVID-19


Τα βιβλία φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΛΤΑ Courier.

Η συσκευασία και αποστολή γίνεται σύμφωνα με αυστηρά μέτρα προστασίας.